Medezeggenschapsraad

Binnen de Cirkel is een Medezeggenschapraad (MR) aanwezig, waarin drie ouders van de leerlingen en drie teamleden van de school actief zijn. De MR heeft als doel om namens alle ouders en het personeel mee te denken en te overleggen met de schooldirectie over de (toekomstige) koers van onze school, het aanbod van onderwijs binnen de school en de daarbij bijbehorende sociale ontwikkeling van de kinderen. 
 
De schooldirectie en/of  het schoolbestuur dient de MR te betrekken bij het uitvoeren van haar beleid.
Voordat de schooldirectie een specifiek plan of onderwerp wil uitvoeren heeft de MR afhankelijk van het betreffende plan of onderwerp instemmingbevoegdheid, adviesbevoegdheid of informatierecht. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen zijn onder andere de financiële jaarbegroting, het formatieplan, nieuwe beleidsplannen.
 
Aangezien de MR een vertegenwoordiger is van alle ouders en personeel is het van groot belang te weten wat er onder jullie leeft. Hoe ervaren we de Cirkel als school; wat gaat goed maar vooral ook waar zien we mogelijkheden voor verbetering. Graag horen we dat van jullie zelf want met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor een prettige en veilige (leer)omgeving voor onze kinderen.
 

Voor het activiteitenplan 2022-2023 klik hier
Kortom voel je vrij om jullie gedachten en ervaringen met ons te delen. Hiervoor kunnen jullie altijd de onderstaande MR leden aanspreken. 

 

Namens de ouders:

Ilse de Bruin

Hanner Verniers
Samantha Bharos

 

Namens het team:
Yvonne Klotz

Simone Hubers
Linda v.d. Heijden

 
Algemeen mailadres: mr punt obsdecirkel apestaart saamscholen punt nl  

 

 

 

Tot slot,
De leden van MR zijn gekozen en kunnen voor een periode van minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar actief zijn binnen de MR. De MR komt per schooljaar ongeveer 6 keer bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Tevens  beschikt de school over een MR-Reglement en hanteert de MR een Huishoudelijk reglement waarin meer informatie te vinden is over de activiteiten van de MR.

Beide reglementen kunt u downloaden vanuit onze documenten map.  

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren