Eerst het kind, dan de leerling

Op de OBS De Cirkel werken we vanuit de visie: 'Eerst het kind, dan de leerling'.

Op onze school kennen wij elkaar allemaal, dit komt ten goede aan het welbevinden van de kinderen en onze collega's. We respecteren elkaar en leren in een veilige en rijke omgeving met en van elkaar. Om deze visie vorm te geven hebben we hier zes kernwaarden onder gehangen, namelijk: 

Een veilige basis  

Jezelf veilig voelen in de groep en in de school is een voorwaarde waarop het kind zich kan ontwikkelen. Jezelf fijn voelen in de groep draagt bij aan een  gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder jaar starten we met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste drie weken van een schooljaar. Naast de kernvakken staat groepsvorming en elkaar leren kennen centraal. In deze eerste schoolweken willen we een goede basis leggen voor de rest van het schooljaar.


Een brede ontwikkeling

We richten ons op de brede ontwikkeling van de identiteit van het kind.

Muziek: Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen elke week muziekles van onze vakleerkracht muziek.

Engels: de kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen spelenderwijs Engelse les van juf Marielle. In groep 5 tot en met 8 worden de Engelse lessen door de eigen leraren gegeven.
Gymles: alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal in de week gymles van Kevin de Wolff, onze vakleerkracht gym.

Humanistisch vormingsonderwijs: ook kunnen kinderen deelnemen aan humanistisch vormingsonderwijs. Dit is vrijblijvend en een keus van ouder/verzorger en kind.
Talentmiddagen: minimaal 5 keer per jaar organiseren wij een talentmiddag waarbij kinderen kennismaken met verschillende disciplines binnen en buiten de school.

 

Diversiteit  

De groep is een goede afspiegeling van de maatschappij, dit is de beste leeromgeving voor ieder kind. Kinderen groeien op in een samenleving die divers is, deze diversiteit is terug te zien in de school. Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar.  Een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden.

 

Betrokkenheid

Betrokkenheid en motivatie zijn van groot belang om tot leren en ontwikkelen te komen. Onze leraren worden ieder jaar geschoold om een hoge betrokkenheid tijdens de lessen te genereren. 

Verantwoordelijkheid

'Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen; wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien' 
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Met behulp van het rapportfolio vertellen zij over hun gemaakte ontwikkeling en hoe het met ze gaat. Dit doen ze, tweemaal per jaar, tijdens de kind-ouder-leraargesprekken.

Ik- jij- wij- samen

Ontwikkelen en leren doet een kind met de ander.
In de groep zetten we structureel cooperatieve werkvormen in: dit zijn samenwerkings werkvormen die alle kinderen actief betrekken bij het leerproces.
We leren van elkaar en met elkaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren