Eerst het kind, dan de leerling

Schoolplan 2020-2024

Schoolplan OBS De Cirkel

 

 

Klassenwerkplek 2022!

 

Dat we op de Cirkel staan voor onze kinderen en elke dag met veel plezier doen wat nodig is, is nu ook bekrachtigd doordat wij Klassewerkplek 2022 zijn geworden! 

 

Wat is een klassenwerkplek? 

Klassenwerkplek is een jaarlijks onderzoek naar de beste werkplek in het primair onderwijs.

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken we naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen zetten we natuurlijk in het zonnetje! Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ook zij aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. 

 

Het team van de Cirkel is enorm trots dat we tot de Klassenwerkplekken van 2022 behoren. 

 

Gelukkige leraren zijn tenslotte de beste leraren!

 

Klassenwerkplek 2022

 

 

 

Op de OBS De Cirkel werken we vanuit de visie: 'Eerst het kind, dan de leerling'.

 

Om deze visie vorm te geven hebben we hier zes kernwaarden onder gehangen, namelijk: 

Een veilige basis  

'Het kind in de hoofdrol' 
Jezelf veilig voelen in de groep en in de school is een voorwaarde waarop het kind zich kan ontwikkelen. Jezelf fijn voelen in de groep draagt bij aan een  gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder jaar starten we met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste drie weken van een schooljaar. Naast de kernvakken staat groepsvorming en elkaar leren kennen centraal. In deze eerste schoolweken willen we een goede basis leggen voor de rest van het schooljaar.

 

Diversiteit  

'We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken; we kunnen ze wel allemaal laten schitteren' 
Iedereen is welkom op de Cirkel, elk kind heeft leerpotentieel. 

De groep is een goede afspiegeling van de maatschappij, dit is de beste leeromgeving voor ieder kind. Kinderen groeien op in een samenleving die divers is, deze diversiteit is terug te zien in de school. Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar.  Een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden.

In onze omgeving ontwikkelen kinderen kennis, doen ze ervaringen op en zetten stappen op weg naar volwassenheid. Hierbij is het welbevinden in een veilige omgeving essentieel.

 

 

Brede ontwikkeling

'Waar je aandacht aan geeft, gaat groeien' 
We richten ons op de brede ontwikkeling van de identiteit van het kind. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen elke week muziekles van onze vakleerkracht muziek. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal in de week gymles van Kevin de Wolff, onze vakleerkracht gym.
Daarnaast organiseren we minimaal 5 keer per jaar een talentmiddag waarbij kinderen kennismaken met verschillende disciplines binnen en buiten de school.

 

 

Betrokkenheid

'Het kind is de beste leerkracht' 
Betrokkenheid en motivatie zijn van groot belang om tot leren en ontwikkelen te komen. Onze leraren worden ieder jaar geschoold om een hoge betrokkenheid tijdens de lessen te genereren. 

 

Verantwoordelijkheid

'Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen; wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien' 
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. In het rapportfolio getuigen zij van de gemaakte ontwikkeling. Tijdens de kind-ouder-leraargesprekken vertellen zij wat ze geleerd hebben en hoe het met ze gaat in de groep.

 

Ik- jij- wij- samen

'Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen' Ontwikkelen  en leren doet een kind van en met de ander en in samenwerking met alle betrokkenen.
In de groep zetten we structureel cooperatieve werkvormen in: dit zijn werkvormen die alle kinderen actief betrekken bij het leerproces.
We leren van elkaar en met elkaar!

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren