School-Ouder-Communicatie

Oudercommunicatie applicatie


Ouderportaal OBS De Cirkel: https://obsdecirkel.schoudercom.nl/

SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en ouders. Ook kunnen ouders zelf hierin hun adres- en telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor de school, overzichtelijke communicatie, en een laag-drempelige bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast berichtenverkeer heeft de school de beschikking over diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en enquĂȘtes, nieuwsbrieven en blogs.
Om er gebruik van te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. Wanneer uw kind bij ons de eerste dag naar school gaat ontvangt u de dag daarop een geautomatiseerde uitnodigingsemail vanuit SchouderCom. Kijk eventueel ook in de 'ongewenste email / spam' map. Wilt u, via de link in die email, uw gebruikersaccount aanmaken? In principe zal alle informatie alleen nog via SchouderCom in te zien zijn. 

Bekijk hier de veelgestelde vragen op de website van Schoudercom.

 

Handleiding aanmaken account:

https://www.schoudercom.nl/help/handleiding_voor_ouders.pdf?ver=1.2
(Uitleg bij stap 3 op pagina 3: onze school maakt gebruik van de zogenaamde beperkte communicatie)

 

Schoudercom

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren