Nieuwe ouders

Een basisschool voor je kind kiezen is niet eenvoudig. Er zijn veel factoren die een rol van betekenis spelen. Op De Cirkel krijgen kinderen de hoofdrol; wij hebben veel aandacht voor ieder kind als individu. Kinderen nemen allemaal hun eigen talent mee en wij stimuleren ze die talenten te ontwikkelen. Ons doel is het beste uit uw kind te halen waarbij hun sociale en emotionele ontwikkeling centraal staat. Kinderen leren bij ons op een passende en prettige manier hoe te leren en daarnaast om te gaan met anderen, zodat ze kunnen bouwen aan een breed en stevig fundament.

 

In onze jaarplanning hebben we drie vaste momenten gepland voor de ouder-kind-leraar gesprekken. Wij beloven dat als de leraar iets opvalt of te melden heeft, ouders/verzorgers direct uitgenodigd worden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers, wacht niet op de drie gespreksmomenten in een schooljaar. Vraag de leraar om een tussentijds gesprek. Dit kan altijd. We houden de lijntjes kort met elkaar. Ouders zijn pedagogisch partner. Het doel van pedagogisch partnerschap tussen ouders en school is om samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind.

 

 

 

Afspraak maken

Voor een gesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken met onze directeur, Anke van der Lee: directie punt obsdecirkel apestaart saamscholen punt nl of u kunt telefonisch een afspraak maken via 0413 256659.

 

Oefendagen

Voor het eerst naar school gaan kan voor jonge kinderen best spannend zijn. Daarom adviseren wij u uw kind rustig te laten wennen. Zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht contact met u op om hierover een afspraak te maken. Zo start uw kind met een goed gevoel!

 

Instroom tijdens de basisschooltijd

Uw kind gaat al naar een basisschool, maar u overweegt een overstap naar de Cirkel. Middels een persoonlijk gesprek bespreekt u met de directeur en/of intern begeleider de ontwikkeling van uw kind. Daarbij wordt bekeken of er speciale zorg voor uw kind nodig is en of wij deze kunnen bieden. Daarover wordt contact gezocht met de huidige school.

 

Dit is in het belang van ouders, kind en school omdat op deze manier de school kan inschatten of de school de benodigde zorg kan bieden. Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind kan worden geboden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats. Zo weten alle partijen dat aan uw kind een goede start geboden kan worden omdat we weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term Passend Onderwijs.

 

Als we weten wat uw kind nodig heeft en wij kunnen dit bieden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.

 

Klik op onderstaande link voor een printversie van ons aanmeldformulier:
Aanmeldformulier Cirkel (invulbaar).pdf

 

website foto 1

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren