Nieuwbrief maart
9 maart 2022

Nieuwsbrief maart/april 2022

 

Welbevinden en betrokkenheid

Op de Cirkel vinden we het werken vanuit welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid zijn de voorwaarden om tot leren te komen.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen goed te volgen en hierop in elke groep de juiste interventies toe te passen, zetten we het volgsysteem Looqin in.

Elke groep vult drie keer per schooljaar een observatielijst voor de groep in. Naar aanleiding van deze observatie krijgt de leraar verschillende interventies, passend bij de behoeften van de groep, om de betrokkenheid en het welbevinden te verhogen. Mochten er bij een aantal kinderen uit de groep iets opvallen dan kan de leraar ervoor kiezen nog een uitgebreide individuele lijst in te vullen. Het doel hiervan is om een grondige analyse te maken en hierop ons handelen aan te passen. Looqin is voor ons een middel om structureel zicht te houden op het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

 

Volgsysteem Looqin

Bij Looqin kijken ze vooral naar de sociaal emotionele kant van een kind. En zetten de resultaten hiervan af tegen de prestaties. Hierbij komt de groep op de eerste plaats, maar stimuleren we tegelijkertijd de individuele betrokkenheid door diep leren en persoonlijke aandacht. Op deze manier wordt het volledige talent van elk kind optimaal benut en zal hij op zijn niveau ontwikkelen. Wij geloven dat dit elk kind gelukkig(er) maakt.

 

 

Versoepelingen per 25 februari

Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 en medewerkers ook op school geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs. Voor de Cirkel betekent dit dat groepsoverstijgende activiteiten per 25 februari weer door zullen gaan.

 

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. De quarantaine wordt ingekort naar 5 dagen mits iemand 24 uur klachtenvrij is. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Alle gesprekken zullen weer fysiek plaatsvinden.

 

 

Vriendelijke groet,

 

Anke van der Lee

Directeur

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren