Nieuws

Hieronder vindt u zowel het algemene nieuws als nieuws uit de groepen.

Schoolnieuws

Schoolmail oktober 2022

In de bijlage vindt u de schoolmail met alle informatie voor de maand oktober.

 

Hartelijke groet,


Anke van der Lee

 

3 oktoberLees verder
Nieuwsbrief start schooljaar!

In de bijlage vindt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

We zijn heerlijk begonnen aan de Gouden Weken samen met alle kinderen!

 

 

8 septemberLees verder
Interview vakblad Schoolfacilities

Waarom is de Cirkel onder andere Klassewerkplek 2022 geworden?
Dat wordt in het artikel in de bijlage middels een interview toegelicht door directeur Anke van der Lee.

 

 

Talentmiddagen op de Cirkel

Talentmiddagen

 

Volgend schooljaar gaan we op de Cirkel van start met onze vernieuwde talentmiddagen!

Door diverse activiteiten aan te bieden in samenwerking met verschillende instanties, hopen we dat alle kinderen hun talent ontdekken.

Want wij gelover erin dat Ieder kind een talent heeft.


In de bijlage vindt u de inhoud van deze middagen.

 

 

OBS de Cirkel Klassewerkplek!

Zoals u weet zijn wij Klassewerkplek 2022 geworden. Hier zijn we enorm trots op.

Vanwege deze hoge waardering op het thema 'werkgeluk' is Anke van der Lee geinterviewd door Paul Baan van Klassewerkplek.

Klik op de link voor een interview met Anke van der Lee:

 

OBS De Cirkel in Uden zet welbevinden centraal en is Klassewerkplek 2022! - Klassewerkplek

Nieuwsbrief juni/juli 2022

In deze nieuwsbrief lees je meer over de vakanties, studiedagen, wijziging lestijden 2022-2023 en meer.

Zie bijlage voor de volledige nieuwsbrief.

 

Hartelijke groet,

 

Anke van der Lee

Directeur

Klassenwerkplek 2022!!

Klassenwerkplek 2022

Dit jaar is basisschool de Cirkel Klassenwerkplek 2022 geworden!

 

Wat is een klassenwerkplek? 

Klassenwerkplek is een jaarlijks onderzoek naar de beste werkplek in het primair onderwijs.

Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leerkrachten hebben. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de leerkrachten zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij kijken we naar 7 thema’s die aantoonbaar bijdragen aan het werkgeluk. Met de resultaten kunnen we zien waar het het leukste is om te werken, en die scholen zetten we natuurlijk in het zonnetje! Alle deelnemende scholen ontvangen een uitgebreide rapportage zodat ook zij aan de slag kunnen met nóg meer werkgeluk. 

 

Het team van de Cirkel is enorm trots dat we tot de Klassenwerkplekken van 2022 behoren. 

 

Gelukkige leraren zijn tenslotte de beste leraren!

22 maartLees verder
Nieuwbrief maart

Nieuwsbrief maart/april 2022

 

Welbevinden en betrokkenheid

Op de Cirkel vinden we het werken vanuit welbevinden en betrokkenheid heel belangrijk. Een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid zijn de voorwaarden om tot leren te komen.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen goed te volgen en hierop in elke groep de juiste interventies toe te passen, zetten we het volgsysteem Looqin in.

Elke groep vult drie keer per schooljaar een observatielijst voor de groep in. Naar aanleiding van deze observatie krijgt de leraar verschillende interventies, passend bij de behoeften van de groep, om de betrokkenheid en het welbevinden te verhogen. Mochten er bij een aantal kinderen uit de groep iets opvallen dan kan de leraar ervoor kiezen nog een uitgebreide individuele lijst in te vullen. Het doel hiervan is om een grondige analyse te maken en hierop ons handelen aan te passen. Looqin is voor ons een middel om structureel zicht te houden op het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

 

Volgsysteem Looqin

Bij Looqin kijken ze vooral naar de sociaal emotionele kant van een kind. En zetten de resultaten hiervan af tegen de prestaties. Hierbij komt de groep op de eerste plaats, maar stimuleren we tegelijkertijd de individuele betrokkenheid door diep leren en persoonlijke aandacht. Op deze manier wordt het volledige talent van elk kind optimaal benut en zal hij op zijn niveau ontwikkelen. Wij geloven dat dit elk kind gelukkig(er) maakt.

 

 

Versoepelingen per 25 februari

Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 en medewerkers ook op school geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs. Voor de Cirkel betekent dit dat groepsoverstijgende activiteiten per 25 februari weer door zullen gaan.

 

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. De quarantaine wordt ingekort naar 5 dagen mits iemand 24 uur klachtenvrij is. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Alle gesprekken zullen weer fysiek plaatsvinden.

 

 

Vriendelijke groet,

 

Anke van der Lee

Directeur

9 maartLees verder
Nieuws november-december

Ons onderwijs november en december

 

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Hierbij alweer de laatste schoolmail van dit kalenderjaar. De maand december staat bij ons in het teken van ‘samen’,  ‘denken aan elkaar’ en ‘vieringen’. Dit past helemaal bij ons speerpunt ik-jij-wij-samen. Dit thema staat dan ook centraal in de laatste groepsmail van dit schooljaar. Op 22 december ontvang u van de leraren een groepsmail waarin zij u meenemen hoe zij met de kinderen hebben gewerkt aan dit speerpunt in combinatie met het thema sint en kerst.

 

 

Activiteiten december

     1 december Sintviering

     3 december Sinterklaashuis (groep 1 t/m 4)

     6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij

     23 december Kerstviering op school

     24 december 12:00 uur start kerstvakantie. We starten weer op maandag 10 januari

 

 

Inloopmoment GGD

In de vorige nieuwsbrief berichtten we u dat Manouk van Schijndel [Jeugdverpleegkundige GGD] een aantal momenten aanwezig is op school, waarvoor u terecht kunt met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.

Nu we de maatregelen hebben aangescherpt en ouders tijdelijk weer niet de school in kunnen, komen deze inloopmomenten helaas te vervallen. Manouk is uiteraard bereikbaar op haar werkdagen (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) indien er vragen zijn. 

 

U kunt haar bereiken via mail (m.vanschijndel@ggdhvb.nl) of telefonisch (088 - 368 6711)

 

 

Vieringen in december

Kijkend naar de huidige Coronacijfers en -richtlijnen verwacht ik dat er geen ouders welkom zijn in school. Leraren die in de Sint- en kerstwerkgroep zitten, zullen via SchouderCom foto’s met u delen, zodat u een mooie sfeerimpressie van de vieringen ontvangt.

 

Sintviering

Donderdag 25 november

Pyjama zingen groep 1 tot en met 4 van 18:15 – 19:00 uur.

 

Woensdag 1 december

Bezoek Sint aan de Cirkel. Aankomst 8.30 uur.

Groep 5-6 en 7-8: surprise in de klas. Spullen mogen tussen 08.15 uur en 08.30 uur naar de klas gebracht worden. Daarna gaat iedereen weer direct naar buiten. 

 

Vrijdag 3 december

Groep 1 en 2: bezoek Sinthuis van 08.30 - 10.30 uur.

Groep 3 en 4: bezoek Sint kasteel Helmond 3/4 van 08.30 - 12.00 uur.

 

Kerstviering

Schaatsen bovenbouw: op een moment in een van de twee laatste weken voor de kerstvakantie; afhankelijk van de indeling door de organisatie. Mits Uden On Ice doorgaat dit jaar. Ook hierover ontvangt u nog verdere informatie.

 

Donderdag 23 december

Kerstviering op school van 17:00 – 19:00 uur. Inloop vanaf 16:50 uur, ouders mogen de speelplaats op, maar  niet in de school.

Alle kinderen zijn welkom en mogen een zelfgemaakt hapje meenemen. U ontvangt vanuit de werkgroep kerst verdere informatie hierover. Wij stellen het op prijs als alle kinderen opgehaald worden en niet alleen in het donker naar huis hoeven te gaan.

Vrijdag 24 december

Alle kinderen krijgen om 12:00 uur vakantie.

 

 

Nieuwe leden MR

Onze medezeggenschapsraad heeft dit jaar twee nieuwe leden vanuit de oudergeleding. Wat fijn dat twee betrokken ouders meedenken over het te voeren beleid en de lopende ontwikkelingen op de Cirkel. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.

 

Mijn naam is Inge Kapteijns. Ik woon samen met Ruud en onze 3 kinderen: Mick (groep 8), Quinn (groep 6) en Faye (groep 5). Inmiddels draai ik dus alweer een aantal jaren mee op de Cirkel. In het dagelijks leven werk ik onder andere als leerkracht op een basisschool in Uden. Mede vanuit mijn onderwijservaring hoop ik, samen met de andere MR leden,  een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op de Cirkel!

 

 

Mijn naam is Hanne Verniers. Samen met Guus Otker heb ik twee dochters: Lize (groep 4) en Jonne (groep 2). In het dagelijks leven werk ik als GZ-psycholoog kind & jeugd in de GGZ. Mijn passie ligt bij kijken hoe elk kind zich mag en kan ontwikkelen. Ik hoop net als Inge Kapteins, samen met Marieke Hartman en de PMR, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op de Cirkel!

 

 

 

 

Tot zover de nieuwsbrief van november en december.

 

 

Hartelijke groet,

 

Anke van der Lee

Directeur

25 novemberLees verder

Nieuws uit de groepen

Wat staat er o.a. op de planning?
Wat staat er o.a. op de planning?
Goedemiddag allemaal, De komende weken staat er voor zowel groep 7 als groep 8 nog heel wat op het programma. Vandaag zijn we gestart met wat nieuwe stof en het herhalen van reeds behandelde zaken. Voor groep 7 geldt dat de weektaak leidend blijft en dat van daaruit gewerkt wordt aan de verschillende leerdoelen. Groep 8 zal wat minder vanuit de weektaak gaan werken en wat meer vanuit persoonlijke doelen. Dit, n.a.v. Route 8, maar ook op aanvraag van de kinderen zelf. De leerdoelen voor beide groepen zijn ook in de klas terug te zien op het whitebord. Vandaag zijn we bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het aftellen en vermenigvuldigen van breuken. Op de foto's kunt u hierover iets zien. Groep 7 heeft deze week o.a. de staartdeling met cijfers achter de komma, het trema bij meervoudsvormen en het bezittelijk voornaamwoord op het programma staan. Uiteraard hebben we de komende periode ook aandacht voor de musical en alles wat daarbij komt kijken. Na het bestuderen van de tekst, waar de kinderen al veel tijd aan hebben besteed, gaan we nu oefenen om publieksgericht te spelen. Groetjes Jeroen.
30 mei
Lees verder
Talentmiddag 20 mei
Vanmiddag hebben de kinderen weer kennis kunnen maken met verschillende talenten. Zo was er aanbod drama/toneel, knutselen, darts, voetbal en boogschieten, bouwen en spelletjes spelen. Hier hebben ze weer een keuze uit mogen maken. Dank aan een aantal ouders, die ons hielpen zodat we meer keuze hadden en de groepjes klein konden houden. De laatste talentmiddag van dit jaar is op 8 juli. Leuk als u mee wilt doen!
20 mei
Lees verder
Samen leren
Samen leren
Samen rekenen, samen lezen en samen schrijven. Wat is samen leren toch fijn! En wat kunnen wij dat goed!😀
17 mei
Lees verder
Kasteel is verkocht
Kasteel is verkocht
Vanmorgen kwamen we op school en zagen we dat ons mooie kasteel verkocht is! De nieuwe eigenaresse heeft ons vereerd met een bezoek. Jonkvrouwe Elena vond ons kasteel prachtig! Maar ze mistte nog wel wat dingen. Het kasteel moet namelijk van binnen nog verder ingericht worden en ze heeft gevraagd of wij haar daarbij willen helpen. Dat vinden wij super leuk! Mocht je thuis spullen hebben die we daarvoor kunnen gebruiken zouden we dat heel fijn vinden. Jonkvrouwe Elena komt binnenkort weer terug om te zien hoe het vordert.
16 mei
Lees verder
Project ‘kasteel’
Project ‘kasteel’
Tadaaa! 🏰We hebben twee dagen hard gewerkt aan het bouwen van ons kasteel 🏰 En niet voor niets! Ons kasteel staat 'TE KOOP' Het is een serieuze oproep aan iedereen die dit leest: Mocht u nog een aantal goudstenen in uw schatkist hebben liggen of kent u iemand van adel?👸🤴 Dan horen wij het graag, want díegene mag ons kasteel kopen!💰 We hopen dat aanstaande maandag ons kasteel is verkocht, zodat we verder kunnen bouwen aan ons project 'Ridders en Jonkvouwen' 🏫
13 mei
Lees verder
Samen in actie voor Oekraïne!
Samen in actie voor Oekraïne!
Lieve mensen, De vreselijke gebeurtenissen in de Oekraïne houden ons allen bezig. Jong en oud. Kinderen praten erover, horen het van familie of klasgenoten en zien de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne op televisie en andere kanalen. Op het niveau van de kinderen gaan we het gesprek aan en proberen we vooral veiligheid en hoop te bieden. Er zijn al verschillende kinderen die zelf in actie zijn gekomen en petflessen inzamelen, om het opgebrachte geld te doneren aan giro 555. In overleg met de kinderen willen we als team deze actie graag schoolbreed doortrekken. We vinden het belangrijk dat zo’n prachtig initiatief van de kinderen zelf, gesteund wordt door ons als team en school. Daarom willen we iedereen vragen om de komende twee/drie weken zoveel mogelijk petflessen aan jullie kinderen mee te geven, die we dan, samen met groepjes kinderen gaan inleveren bij de supermarkt. Ook de kleine flesjes leveren tegenwoordig statiegeld op. Dus die mogen ook mee naar school. Vandaag is dit besproken in alle groepen. De oorlog in Oekraïne ligt buiten onze CIRKEL van invloed. Echter de manier waarop wij omgaan met het helpen van onze medemens in nood, vanwege deze oorlog, daarop hebben we wél invloed. En zo proberen we positiviteit, liefde en hoop de wereld in te sturen. Doen jullie met ons mee? Hartelijke groet, Namens het hele team van de Cirkel, Anke van der Lee Directeur
9 maart
Lees verder
Talentmiddag
Vanmiddag hebben de kinderen weer kunnen kiezen om te werken aan een van hun talenten. Op het gebied van beeldend, fijne motoriek, bewegen, durf en wereld zijn er activiteiten aangeboden. Helaas konden we nog geen gebruik maken van ouderhulp of andere externen. Hopelijk kan dat de volgende keer wel weer: 11 april. Toch hebben de kinderen weer een fijne en goede middag gehad waarbij ze mogelijk weer een nieuw talent ontdekt hebben in zichzelf.
22 februari
Lees verder
Kerstkaarten voor huize Sint Jan
Kerstkaarten voor huize Sint Jan
Voor de vakantie hebben alle kinderen van De Cirkel een kaart gemaakt voor ouderen in Huize Sint Jan in Uden. Die zijn daar ook naar toe gebracht, 110 in totaal. Ze zijn verspreid onder ouderen die wel een kaartje konden gebruiken. Tot onze grote verrassing, lag er na de vakantie een reactie van een bewoner bij ons in de bus. Daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk. Zo zie je maar, een klein gebaar....
12 januari
Lees verder
Zilveren weken
Zilveren weken
Zo.. We zijn weer van start! Iedereen is weer op school en we kunnen niet vaak genoeg benoemen hoe blij we daar mee zijn. Na iedere vakantie is het weer wennen in de klas. Zo ook na de kerstvakantie. Daarom zetten we de aankomende weken extra in op de groepssfeer. Dit wordt ook wel de 'zilveren weken' genoemd. We doen diverse activiteiten die in het teken staan van samenwerken. Zo hebben we afgelopen week een opdracht gedaan met meerdere hoepels. Het doel van het spel was heel simpel. Iedereen moest elkaar een hand geven en de hoepel moest de kring rond. Daar heb je elkaar dus bij nodig! De eerste keer was het nog wat onwennig. Hoe kun je elkaar het beste helpen? Gelukkig ging het steeds een beetje beter! Er werd veel samengewerkt en we hebben geleerd dat sommige dingen gemakkelijker gaan als je het samen doet en elkaar helpt.
12 januari
Lees verder
Week 11
Week 11
Zo sta je voor of zit je in de klas en zo zit je in quarantaine. Dat overkwam mij en een aantal leerlingen in onze groep. Hélemaal niet fijn, maar ja, de regels zijn de regels. Ik ben vooral blij dat juf Lindsay voor de continuïteit in de groep heeft kunnen zorgen. Dank daarvoor 🙏 Deze week stond in het teken van Sinterklaas, de schoen zetten en kijken wat er vanmorgen in zat. Alle kinderen waren enthousiast. En zó geweldig dat diverse cadeautjes ook nog thuis zijn bezorgd. 👍🙏 De slinger met verschillende feesten, die de kinderen zelf belangrijk vinden, hangt in de klas. We hebben ook gewerkt aan strips over een feest, door elk tweetal zelf gekozen. Ze zijn nog niet allemaal klaar, maar o zo leuk! Twee kinderen wilden een filmscenario schrijven over kerst. Super leuk! Volgende week gaan ze dit voorlezen. En een nieuw onderzoek binnen het IPC thema is gestart. Volgende week hierover meer 😉 Fijn weekend allemaal. 😷🤞🎁
26 november
Lees verder
IPC thema speelgoed
IPC thema speelgoed
Afgelopen week hebben we met IPC gewerkt rondom het thema speelgoed. We hebben geleerd dat er verschil is tussen speelgoed van vroeger en nu. De kinderen kunnen ook benoemen wat voor materialen er gebruikt worden. De afgelopen week zijn we bezig geweest met het ontwerpen van speelgoed van 'nu'. Hierbij was het doel om te leren ontwerpen en dat op papier voor te bereiden. Vandaag zijn we met ons ontwerp écht speelgoed gaan maken. Welke materialen gebruik ik? Welke vormen? Textuur? Moet ik veel of weinig lijm gebruiken? De volgende stap wordt: kan ik met mijn speelgoed ook zelf gaan spelen?
26 november
Lees verder
Engels in de onderbouw
Engels in de onderbouw
Beste ouders en verzorgers, Wisten jullie dat de kinderen op de Cirkel al heel goed Engels kunnen spreken? Juf Marielle gaat elke week met de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 aan de slag om ze Engels te leren spreken. Dit doet juf Marielle door boekjes voor te lezen in het Engels, liedjes te zingen met de kinderen en samen met de kinderen te tellen in het Engels. Wat ontzettend mooi om te zien wat ze allemaal al kunnen en vooral hoe de kinderen hiervan genieten! Het is tijdens de Engelse lessen vooral belangrijk dat ze Engels durven te spreken en dat ze het leuk vinden om te doen. Doordat de kinderen er plezier in hebben en betrokken zijn tijdens de lessen, zullen ze het sneller oppikken.
2 november
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren