Welkom op de website van obs de Cirkel.
De naam van Openbare basisschool De Cirkel is afgeleid van de ronde vorm in het oorspronkelijke gebouw, waarin nu de groepen
1 tot en met 8 zijn ondergebracht. De cirkel is ook een symbool voor de kring, waarmee vrijwel elke schooldag begint en voor de eenheid en samenwerking die wij nastreven.

Waar is de Cirkel te vinden?
De Cirkel is te vinden in de nieuwbouwwijk Uden-Zuid, Wislaan 221. De school is gehuisvest in een modern complex samen met een katholieke basisschool, een peuterspeelzaal en een sportzaal. In deze sportzaal worden de gymlessen gegeven. Voor de kleuters is er een speelzaal.
Op de Cirkel is er een voorziening voor dagopvang (kinderen van 0 tot 4 jaar).
Voor- en na-schoolse opvang is gehuisvest binnen onze school. Deze opvang wordt verzorgd door Kanteel Uden.

De Cirkel is een openbare school.
Dit betekent dat kinderen van elke levensovertuiging welkom zijn.
De school laat, met name in de hogere groepen, de kinderen kennis maken met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Dat is géén godsdienstles, maar een kennismaking met verschillende geestelijke stromingen (christendom, islam, humanisme).

Kennismaken en aanmelden
Als U een keertje wilt komen kijken op de Cirkel, laten we U graag de school zien.
Aanmelden kan gebeuren door hier het inschrijfformulier te downloaden. Het inschrijfformulier is tevens te vinden onder het kopje aanmelden, natuurlijk kunt U het ook op de school komen afhalen.